Ekologia

Zink ist ein ökologisches Material mit einer hohen Recycling-Quote.

Ekologinen kestävyys

  • Luonnollinen elementti
  • Kestävä resurssi
  • Luonnollinen, huoltovapaa pinta
  • Pitkä käyttöikä
  • 100% kierrätettävä
  • Taattu hyötyjätteen kierto
  • Vähäinen primäärienergian tarve

Luonnollinen elementti

Sinkki on yksi kymmenestä maankuoren yleisimmästä alkuaineesta. Se on raudan jälkeen toiseksi tärkein hivenaine, ja sillä on tärkeä rooli lukemattomissa fysiologisissa ja biokemiallisissa toiminnoissa. Sinkki aktivoi hormoneja, vakauttaa solukalvoa, vaikuttaa kasvuun sekä on tärkeää hermostolle, silmille, iholle, haavojen paranemiselle ja immuunijärjestelmälle.

Kestävä resurssi

Sinkkimalmia löytyy niin geologisesti kuin maantieteellisestikin laajalti, ja sitä saadaan ensisijaisesti maan alta. Suurimmat malmiesiintymät ovat Australiassa, Kanadassa ja Perussa. Myös Kiinassa, Japanissa, Meksikossa, Pohjois-Koreassa, Yhdysvalloissa, Zairessa ja joissakin Euroopan maissa on merkittäviä tuottajia. Ottaen huomioon tällä hetkellä käytössä olevat louhintamahdollisuudet sinkkivarannoiksi arvioidaan maailmanlaajuisesti n. 3 400 miljoonaa tonnia. Nykyisten tuotantomäärien mukaisesti sinkkivaranto riittää seuraavien 700 vuoden ajaksi. Tässä ei ole huomioitu kierrätysmateriaalin osuutta. Sinkki ei siis ole kriittinen raaka-aine riittävyyden kannalta.

Luonnollinen, huoltovapaa pinta

RHEINZINK-PATINA LINE -valikoiman tuotteissa on luonnollinen pinta, ei päällystettä tai fosfatointia. Ne eivät tarvitse säännöllistä puhdistusta. Ajan myötä pintaan muodostuu siniharmaa tai liuskeenharmaa suojakerros, patina. Erityisen tärkeitä ovat patinan itsekorjaantuvat ominaisuudet, joiden avulla voit unohtaa naarmut ajan myötä.

Pitkä käyttöikä

Sinkkiä käytti jo 1800-luvulla esimerkiksi tunnettu arkkitehti Carl Friedrich Schinkel nk. raakasinkin muodossa. Schinkelin (1781–1841) rakennuttamia rakennuksia on meidän aikanamme uudistettu vain vähän, jos ne eivät ole tuhoutuneet sodassa. Jo tämä todistaa rakennussinkin pitkäikäisyyden säänkestävänä rakennusmateriaalina.

Patina vastaa materiaalin ruostesuojasta ja pitkäikäisyydestä. Vesitiivis päällyskerros kestää ympäristövaikutuksia/eroosiota (sekä luonnollisia että kuormittavia ympäristövaikutuksia), ja umpiaines muotoutuu samalla uudelleen.

Keski-Euroopan ilmaston keskimääräisten huuhtoutumismäärien, jotka ovat vähentyneet voimakkaasti viime vuosikymmeninä ympäristökuormituksen vähentymisen myötä, perusteella RHEINZINK-kattopäällysteiden odotettu käyttöikä on käytännössä 100–120 vuotta. Selvänä edellytyksenä on rakennusfysiikan kannalta virheettömästi suunniteltu ja toteutettu kattorakenne sekä puutteettomasti toteutettu käsityö. 

Seuraavat instituutit tai sertifiointilaitokset vahvistavat RHEINZINKin pitkäikäisyyden:

  • BMUB Saksan ympäristö-, luonnonsuojelu-, rakennus- ja reaktoriturvallisuusministeriö: Titaanisinkki kattopäällysteenä ≥ 50 vuotta (Lähde: Taulukko Nutzungsdauern von Bauteilen zur Lebenszyklusanalyse nach BNB)
  • Brittiläinen sertifiointilaitos BRE (Building Research Establishment Ltd.) laskee ekotaseen puitteissa RHEINZINKin käyttöiäksi ≥ 80 vuotta katoille ja julkisivuille.
  • Institut TNO (Built Environment and Geosciences), Breda, Alankomaat: käyttöikä ≥ 75 vuotta kattokouruille ja laskuputkille

Kierrätys

Kierrätettävyys on erittäin tärkeää kestävässä rakentamisessa. Jälleenrakentaminen on osa rakennuksen elinkaarta, ja se huomioidaan erityisen tarkasti. Tavoitteena on ennen kaikkea suojella luonnollisia resursseja ja välttää jätteiden syntymistä. Hyvä jälleenrakentamiskelpoisuus mahdollistaa rakennuksen osien palauttamisen luonnolliseen energia- ja raaka-ainekiertoon. Siksi on suosittava suoraan kierrätettäviä tai uudelleenkäytettäviä rakennusmateriaaleja.

RHEINZINK-tuotteet elävät periaatteessa ikuisesti. Uudistamistoimenpiteissä tai rakennuksen käyttövaiheen jälkeen niitä voi kerätä helposti erikseen. PATINA LINE -tuotteet ovat täysin kierrätettäviä ilman erillisiä tuotantovaiheita, kuten maalinpoistoa tai komposiittiaineiden poistoa. Tuotannossa syntyvä leikkuujäte sulatetaan 100-prosenttisesti uudelleen ja työstetään uusiksi tuotteiksi. Rakennussinkin kierrätysaste on Saksassa yli 95 % – rakennussinkkiä ei siis joudu hukkaan lähes lainkaan. Korkean kierrätysasteen ansiosta rakennusmateriaalista on nykyään lähes kolmannes kierrätysmateriaalia – tätä määrää rajoittaa vain sinkkituotteiden erittäin pitkä käyttöikä.

RHEINZINK-tuotteiden kierrätyksen energiankulutus vastaa vain noin viittä prosenttia primäärienergiasta. Se tarkoittaa, että 95 % energiasta säästyy uudisvalmistukseen. Kun huomioidaan, että nykyään metallijätteen arvo on jopa 60 % hienosinkin raaka-ainehinnasta, luonnonmateriaalin valinta on erittäin kestävää myös taloudellisesta näkökulmasta.

Vähäinen primäärienergian tarve

Koska sinkillä on metallille suhteellisen alhainen sulatuslämpötila (n. 520°) ja kierrätysosuus on suuri, RHEINZINK-tuotteiden primäärienergian tarve on suhteellisen alhainen verrattaessa muihin rakennusmetalleihin ja perinteisiin kattopäällystemateriaaleihin, kuten betonikattotiiliin ja savikattotiiliin.

Tutustu tuotteidemme ympäristölausuntoihin.

Tuoteilmoitukset/Sertifikaatit

Riippumattomat instituutit ovat arvioineet ja sertifioineet RHEINZINKin ekologiset ominaisuudet.

Lisää

Sadevedenkäsittely

Lue lisää sadeveden suotautumisesta ja hyödyntämisestä RHEINZINK-pinnoitettujen kattojen avulla.

Lisää

RHEINZINK worldwide

Ota meihin yhteyttä:
+46 31 7554500