Tuoteilmoitukset ja sertifikaatit

IBU-ympäristötuotelausunto (Environmental Product Declaration EPD) ISO 14025 Typ III:n ja EN 15804:n mukaisesti

Saksalainen rakennus- ja ympäristöalan instituutti IBU on julistanut jo 1990-luvun lopulla RHEINZINK-materiaalin ISO 14025 -standardin tyypin III mukaiseksi ympäristöystävälliseksi rakennustuotteeksi perusteellisten, koko materiaalin käyttöiän kattavien tutkimusten perusteella. Tammikuusta 2013 lähtien olemme tarjonneet yhtenä ensimmäisistä metallivalmistajista uuden standardin EN 15804 (kestävä rakentaminen, ympäristö- ja tuoteselosteet, rakennustuotteiden tuoteluokitusta koskevat pääsäännöt) mukaisen ympäristöselosteen tuotesarjoillemme PATINA LINE, PROTECT LINE ja INTERIEUR LINE.

EPD-lausunnot ISO 14025 Typ III:n ja EN 15804:n mukaisesti muodostavat tietoperustan rakennuksen ekologiselle arvioinnille esim. ekotaseen laatimista varten saksalaisen DGNB-sertifiointijärjestelmän puitteissa.

www.bau-umwelt.de

www.dgnb.de

BRE Global -ympäristöprofiili ja -sertifikaatti

Brittiläinen rakennusten kestävyysarviointi BREEAM (BRE Environmental Assessment Method) on tällä hetkellä johtava ja laajimmin käytetty sertifiointimenetelmä rakennuksille.

BRE Global (British Building Research Establishment Ltd.) on sertifioinut RHEINZINK-laatat ja -nauhat ympäristöystävällisiksi rakennustuotteiksi. Aivan kuten ympäristötuoteselosteissa, arviointi perustuu materiaalin cradle to gate (louhinnasta käyttöön) -elinkaarianalyysiin. Ympäristövaikutus muunnetaan ecopoint-pisteiksi yhtä materiaalitonnia kohden.

Kokonaisarviointi tapahtuu rakenneosatasolla eli täydentämällä kaikki 1 m²:n kokoista kattoa tai julkisivua varten tarvittavat materiaalit. Arvioinnissa huomioidaan kuljetukset, huollot, kestoikä ja käyttöiän lopussa välttämättömät prosessit, jolloin voidaan laskea 60 vuoden käyttöikään perustuva ympäristövaikutus (cradle to grave, louhinnasta jätehuoltoon). Tulos ilmoitetaan ecopoint-pisteinä/m², ja se muunnetaan helposti tulkittaviin luokkiin A+:sta E:hen.  

Pystysaumatekniikalla varustetut RHEINZINK-kattopäällysteet ja -julkisivuverhoukset kuuluvat parhaaseen A+-luokkaan. Nämä ja muut RHEINZINKin katto- ja julkisivuosia koskevat arvioinnit löydät ilmaisesta tietopankista osoitteesta www.greenbooklive.com. Valitse kohta Search all GBL ja kirjoita Company Name -kohtaan RHEINZINK.

C2C: Cradle to Cradle -sertifikaatti

Vuonna 2009 RHEINZINKille myönnettiin "Cradle to Cradle" -sertifikaatti. "Cradle to Cradle" -sertifikaatti perustuu filosofiaan, jonka mukaan kaikki materiaalit, tähteet mukaan luettuna, voidaan valmistaa uudeksi tuotteeksi ilman, että tuotteen laatu kärsii. Näin se sisältää materiaalin koko elinkaaren arvioinnin alkaen louhinnasta aina uusiokäyttöön asti. Kierrätykseen verrattuna "Cradle to Cradle" -sertifioinnissa on kyse siitä, että materiaali saa takaisin alkuperäisen arvonsa ja että sitä käytetään uudessa, vähintään samanlaatuisessa tuotteessa (upcycling). Eli materiaalia ei käytetä laadultaan huonommissa tuotteissa (downcycling) tai jopa hävitetä.

Kyseessä on siis tekninen ja biologinen kiertokulku, jonka ansiosta vältetään jätteitä eikä rasiteta ympäristöä. Lisäksi vaaditaan, että materiaalista ei saa erittyä käytön, purkamisen tai uudelleen käytön aikana minkäänlaisia myrkyllisiä aineita.

Instituutti MBDC on myöntänyt katto- ja julkisivupäällysteille "Basic"-tilan. "Cradle to Cradle" -sertifioinnin piiriin kuuluvat kaikki RHEINZINKin katto- ja julkisivutuotteet mukaan luettuna koko katon vedenpoistojärjestelmä PATINA LINE. MBDC tarkastaa materiaalille myönnetyn statuksen uudelleen kerran vuodessa. "Cradle to Cradle" -sertifioinnin mukaiset kriteerit vastaavat vaatimuksia, jotka RHEINZINK on asettanut ympäristöystävälliselle toiminnalle.

www.braungart.com

Umwelt-Produktdeklarationen
Merkitse latauskoriin. Haluatko katsoa? Klikkaa otsikkoa tilaa lisäksi postitse Koko Tyyppi Kieli Muutos
Select all Select all
  
Environmental product declaration CLASSIC - bright-rolled (brochure)
1 MB PDF English 04.12.18
  
Environmental product declaration PATINA LINE - blue-grey and graphite-grey (brochure)
2 MB PDF English 21.08.18
C2C Zertifikate
Merkitse latauskoriin. Haluatko katsoa? Klikkaa otsikkoa tilaa lisäksi postitse Koko Tyyppi Kieli Muutos
Select all Select all
  
Cradle to Cradle - Gutter and Downspouts (certificate)
681 KB PDF English 26.08.19
  
Cradle to Cradle - Roof and Façade (certificate)
682 KB PDF English 26.08.19


Sadevedenkäsittely

Lue lisää sadeveden suotautumisesta ja hyödyntämisestä RHEINZINK-pinnoitettujen kattojen avulla.

Lisää

RHEINZINK worldwide

Ota meihin yhteyttä:
+46 31 7554500