Materiaalimme

RHEINZINK-materiaali

RHEINZINK on DIN 988:n mukaan valmistettavan titaanisinkin tuotenimi. Metalliseos koostuu elektrolyyttisesti puhdistetusta, puhtausasteen 99,995% sinkistä sekä tarkasti määritetyistä kupari- ja titaanipitoisuuksista. Metalliseoksen koostumus on muiden tekijöiden lisäksi erittäin tärkeä materian teknologisten ominaisuuksien kannalta, mutta myös RHEINZINK-patinan värin kannalta.

Jatkuvassa yksinkertaisessa käytössä raaka-aine sulatetaan, valetaan ja kierretään teräskelalle. Materiaalin laatu säilyy virheettömänä. Nämä kelat ovat yleiskäyttöisiä lähtötuotteita, joita käsitellään edelleen laadukkaan RHEINZINKin katonvedenpoisto-ohjelman sekä kattojen ja julkisivujen päällysteen valmisosien tuotannon puitteissa mukaan luettuna tarvittavat rakennusprofiilit.

RHEINZINK-valikoimassa on neljä eri tuoteryhmää:RHEINZINK-PATINA, PROTECT, COLOR ja INTERIEUR.

Tuoteryhmät.

Materiaalin ominaisuudet

 • Tiiviys (erit. paino): 7,2 g/cm3
 • Sulamispiste: 418 °C
 • Rekristallisaatioraja: > 300 °C
 • Laajentumiskerroin valssi-pituussuuntaan: 2,2 mm/m x 100 K
 • Laajentumiskerroin valssi-poikittaissuuntaan: 1,7 mm/m x 100 K
 • Kimmoisuusmoduuli ≥ 80.0000 N/mm² 
 • ei magneettinen
 • ei palava


Lisätietoja materiaalin teknisistä ominaisuuksista löytyy "QUALITY ZINC" -käsikirjasta

Tuotemerkintä

Euroopan standardisointimääräykset velvoittavat valmistajan merkitsemään tuotteensa tunnistettavasti. RHEINZINK-tuotteiden alkuperäisyys voidaan todeta seuraavien merkintöjen avulla.

 • RHEINZINK-laatat ja nauhat: metallin alaosaan on painettu jatkuva värillinen leimaus.
 • Räystäskourut ja syöksytorvet: jatkuva kohokuviolla varustettu leimaus.
 • Katon vedenpoiston lisävarusteet: kohokuviolla varustettu leimaus.
 • Paletit katon vedenpoistotuotteilla: pakkauksen päälle liimattu tuotetiedot sisältävä lappu.


Tärkeä tunnusmerkki RHEINZINKin laadusta on RHEINZINK-koholeima, joka löytyy katon vedenpoistotuotteista. Tämä järjestelmä on yhteensopiva sen melkein 500 eri osan kanssa ja näin takuuvarmasti sopiva.

Laatu

 • QUALITY ZINC
 • DIN ISO 9001:2008 -sertifikaatti
 • DIN ISO 14001:2004 -sertifikaatti
 • EN 16001:2009 -sertifikaatti


Monivuotinen kokemus yhdistettynä jatkuvaan uudistuvaan tuotekehittelyyn on johtanut erittäin korkealaatuisen materiaalin luomiseen ja tuotannon korkeaan laatuun.  Patentoitu leveänauha-valu-valssiväylä ja jatkuvat yksittäisten tuotantovaiheiden tarkastukset, kaikki materiaalin mekaanis-tekniset ominaisuudet ja mitoitustoleranssit takaavat tasaisen huippulaadun.

Kaikki RHEINZINK-tuotteet on sertifioitu DIN EN ISO 9001:2008:n mukaan, ja niille suoritetaan saksalaisen teknisen tarkastuskeskuksen TÜV:n toimesta vapaaehtoinen tarkastus ankaran QUALITY ZINC -kriteeriluettelon mukaisesti. Tällä arvostetulla tarkastuskeskuksella on oma laatumerkkinsä rakennussinkille. Kriteeriluettelo sisältää kaikki materiaalin tunnusarvot ja sallitut toleranssit puolivalmisteen laadun suhteen (nauhat ja levyt). TÜV Rheinlandin edustaja tutkii tuotteemme kuusi kertaa vuodessa pistokokeina.

Tarkastuksen erityisenä kohteena on ne laadun tunnusmerkit, jotka ylittävät normin vaatimukset kuten vähäisempi sallittu poikkeus vahvuudesta vain  ±0,020 mm, pienemmät pituus- ja leveystoleranssit +2,0/-0 mm ja kohotettu venymisraja (Rp 0,2).

Käytämme ympäristötietoisen toimintamme dokumentointiin saksalaisen TÜV Rheinlandin tarkistamaa ja sertifioimaa ISO 14001:2004:n mukaista ympäristönhallintajärjestelmää sekä DIN EN 16001 -energianhallintajärjestelmää. Pyrimme säästämään energiaa ja resursseja sekä minimoimaan tuotteiden ympäristövaikutukset.

Tuoteselvitys

EY:n vaatimustenmukaisuustodistus / CE-merkintä

Katto- ja julkisivutuotteiden valmistajana olemme velvollisia antamaan selvityksen tuotteittemme vaatimustenmukaisuudesta olemassa olevien, harmonisoitujen standardien mukaan. Tämä selvitys koskee ei-itsestään kantavia pystysauma- ja "Klick"-listarivejä kuten myös vinoneliöitä. Nämä tuotteet on luokiteltu luokkaan "käyttökelpoinen" rakennustuotelain 5. pykälän mukaisesti. CE-merkintä on liitetty lähetysasiakirjoihin.

EY:n vaatimuksenmukaisuustodistus löytyy kotisivujemme latausalueelta.

REACH-asetus EG/1907/2006

REACH-asetuksen EY/1907/2006 puitteissa on Euroopassa rekisteröitävä kaikki aineet, joiden tuotantomäärä on > 1 t/vuosi.  Sen lisäksi täytyy asetuksen artiklan 33 mukaan tuotteiden, jotka sisältävät erityistä huolta aiheuttavia aineita (SVHC) asetuksen artiklan 57 ff. tai liitteen XIV mukaan määrän > 0,1 %, valmistajan ilmoittaa asiakkailleen näistä aineista sekä antaa heille tietoa näiden tuotteiden turvallisesta käyttämisestä.

RHEINZINK-tuotteet:

 • RHEINZINK-tuotteet eivät ole tämän asetuksen mukaisesti rekisteröintivelvollisia, koska kyse on tuotteista eikä materiaalista.
 • Raaka-aineiden toimittajamme ovat huolehtineet REACH-asetuksien alkurekisteröinnistä ja suorittavat rekisteröinnin loppuun määrättyjen aikarajojen puitteissa.
 • RHEINZINK-tuotteet eivät sisällä SVHC-pitoisuuksia (> 0,1 %) ja eivät sen vuoksi ole rekisteröintivelvollisia.

REACH-selvityksemme löytyy kotisivujemme latausalueelta.

Starndardien ISO 14025 tyyppi III ja EN 15804 mukaiset ympäristötuoteselostukset

Rakennusten sertifiointi kestävän kehityksen kriteerien perusteella tulee maailmanlaajuisesti aina tärkeämmäksi ja tärkeämmäksi. Erilaiset sertifiointijärjestelmät, kuten DGNB, LEED tai BREEAM, käyttävät tässä rakennusten elinkaaren laskemiseksi verifioituja tuotetietoja tuotekohtaisista selvityksistä tai yleisistä tietopankeista. Parannamme läpinäkyvyyttä tarjoamalla standardien ISO 14025 tyyppi III ja EN 15804 mukaisissa ympäristötuoteselostuksissa tarkat tiedot tuotesarjoistamme PATINA LINE, PROTECT LINE ja INTERIEUR LINE.

Enemmän tietoa RHEINZINK-tuotteiden ympäristöystävällisyydestä...Download
Merkitse latauskoriin. Haluatko katsoa? Klikkaa otsikkoa tilaa lisäksi postitse Koko Tyyppi Kieli Muutos
Select all Select all
  
Environmental product declaration PATINA LINE - blue-grey and graphite-grey (brochure)
2 MB PDF English 21.08.18
  
Environmental product declaration CLASSIC - bright-rolled (brochure)
1 MB PDF English 04.12.18


RHEINZINK worldwide

Ota meihin yhteyttä:
+46 31 7554500